Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring
พลังงานไฟฟ้า

แนะนำ 3 บริษัทระดับโลกธุรกิจพลังงานไฟฟ้า พลังงานแห่งอนาคต

หนึ่งในโครงการที่โลกของเราจะดำเนินผลักดันร่วมกันนั่นก็คือ ลดการใช้พลังงานที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงจากโลกยุคเก่ายกระดับ ให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานสะอาดอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งส่งผลทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ปัญหาภูมิอากาศ, ปัญหาน้ำแข็งขั้วโลกละลายและอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตของมนุษยชาติในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า ซึ่งในบทความนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ ที่ดำเนินงานธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่มีความทันสมัยที่สุดกัน แนะนำธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ชื่อดังของโลก 1. Enel บริษัท Enel ได้เพิ่มกำลังการผลิตทดแทนใหม่มากกว่า 3GW ให้กับพอร์ตโฟลิโอในปี 2019 รายได้ปี 2019 ของ Enel เพิ่มขึ้น 6.3% โดยได้รับแรงหนุนจากการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่ายในลาตินอเมริกา มีการนำเสนอแผนกลยุทธ์ในปี 2020-2022 โดยมุ่งเน้นไปที่การแยกคาร์บอนออก และการใช้พลังงานไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายน 2019 ทางบริษัทวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนและค่อย ๆ เลิกใช้สินทรัพย์ในการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ทางบริษัทยังตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อขยายฐานผู้บริโภคอีกด้วย    2. Electricite de France  ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแห่งนี้มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต, ส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า   รายได้ของ […]