Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring
จดทะเบียนบริษัท

การเปิดบริษัทเป็นของตัวเองทำได้อย่างไร

เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคน มักให้ความสนใจในการจดทะเบียนบริษัทเป็นของตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสินค้าหรือบริการของเรา ซึ่งหลาย ๆ ท่านอาจกำลังมองหาขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัท เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างง่าย ด้วยตนเอง โดยจะมี 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่

ขั้นตอนแรกนั้นจะต้องทำการจองชื่อบริษัทเป็นอันดับแรก ชื่อที่ก่อตั้งขึ้นใหม่จะต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกับชื่อที่เคยมีอยู่ก่อนหน้าแล้วหรือชื่อที่ใกล้เคียงกับชื่อบริษัทอื่น โดยสามารถจะทำการจองด้วยตนเองได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่สำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดนั้น ๆ หรือสามารถจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปทำการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเมนูที่ชื่อว่าจองชื่อหรือตรวจคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อผ่านการ login เข้าสู่ระบบแล้วจะมีการให้คุณได้ลงทะเบียนชื่อเอาไว้ทั้ง 3 ชื่อที่คุณได้ตั้งเอาไว้ โดยการจดทะเบียนบริษัทนั้นจะต้องไม่ซ้ำกับบุคคลอื่น เมื่อทำการกรอกชื่อครบทั้ง 3 ชื่อแล้ว ให้กดคำว่า Submit จากนั้นนายทะเบียนจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณครึ่งชั่วโมง เมื่อมีการยืนยันการจองสำเร็จจึงถือว่าเราทำขั้นตอนการจองชื่อสำหรับจดทะเบียนบริษัทได้สำเร็จ

ขั้นตอนที่สองเป็นขั้นตอนของการเตรียมข้อมูล ซึ่งจะต้องเตรียมข้อมูลสำคัญอยู่ด้วยกัน 7 ส่วนอันประกอบไปด้วย

  1. ชื่อของบริษัทที่ทำการจองไว้
  2. ที่ตั้งของสำนักงาน ซึ่งจะต้องมีการจดเลข 11 หลัก ที่อยู่บนสมุดทะเบียนบ้านและแผนภาพสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ด้วยจึงจะถือว่าเป็นที่ตั้งของสำนักงานได้
  3. วัตถุประสงค์ของบริษัทในการก่อตั้งขึ้นโดยจะต้องเขียนแจกแจงออกมาเป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจนและกระชับได้ใจความและครอบคลุมกิจการทั้งหมดของธุรกิจ
  4. ทุนในการจดทะเบียนบริษัท สามารถจดทะเบียนบริษัทโดยใช้ทุนเท่าไหร่ก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมักจะนิยมจดที่ราคาเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท
  5. รายชื่อของผู้ประกอบการหรือผู้ก่อตั้ง โดยจะใช้ชื่อผู้ก่อการทั้งหมด 3 คนขึ้นไป โดยทุกคนที่ถูกนำชื่อมาใช้ในการจดทะเบียนบริษัทนี้จะต้องมีการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  6. รายชื่อของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชื่อผู้ก่อตั้งบริษัท โดยข้อมูลจะใช้ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งจะใช้พยานจำนวน 2 คนด้วยกัน
  7. ข้อมูลรายละเอียดของการประชุมตั้งการจดทะเบียนบริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับกฎกติกาต่าง ๆ ในการคัดสรร คณะกรรมการของบริษัท อำนาจผูกขาดของกรรมการรายชื่อของผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ริเริ่มกิจการ

ขั้นตอนที่สามสุดท้ายคือขั้นตอนการขอจดทะเบียนบริษัทเพื่อจัดตั้งบริษัทวิธีการออนไลน์เมื่อเรามีการเตรียมข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนั้นเราจะต้องทำการยืนยันตัวตนและพิมพ์ใบสมัครไปยื่นต่อนายทะเบียน พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง โดยจะต้องมีการแสดงตัวตนพร้อมกับถ่ายภาพในขณะยื่นเอกสาร จากนั้นต้องเปิดใช้รหัสที่จะได้รับภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติชื่อจึงจะถือว่าการยืนยันตัวตนและเปิดใช้งานรหัสเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตามขั้นตอนและถือว่าได้จดทะเบียนบริษัทอย่างสมบูรณ์